Mirka Pawlik

26/ 27
oel_diekatastrophe_109
Öl (Die Katastrophe)
2009
Detail
Oil. The Disaster.
2009
Detail

Wolij (Katastrofa)
2009 detail